Pagero Internet för Handelsbanken

Installation

Det här behöver du för att komma igång

 1. Ladda ned programmet här och dubbelklicka på filen du har laddat ned.
 2. Följ instruktionerna på skärmen.
 3. Vid nätverksinstallation skall varje dator ha en lokal installation av programmet.

Nätverksinställningar

Nätverksinställningar kan endast göras om du har en fleranvändarlicens. För att alla installationer skall kunna använda samma information i programmet krävs att alla använder samma databas. Du byter databas genom att klicka på Nätverk i inloggningsdialogrutan. Överst i dialogrutan visas sökvägen till den databas som används för närvarande.

 

Inloggning

För att kunna logga in i programmet måste du ange ditt användarnamn och lösenord. Skapa en användare genom att klicka på knappen Användare.

När du loggar in kommer programmet automatiskt att starta med den kommunikationsprofil som senast användes. Är det första gången du använder programmet kommer du att komma till en dialog för att skapa kommunikationsprofil.

 
Kommunikationsprofil

En kommunikationsprofil innefattar information om kommunikationen. En kommunikationsprofil kan delas mellan flera användare. När en profil skapas skall ett lösenord anges. Bara de användare som känner till lösenordet kommer kunna använda profilen.

I profilen anges också det användarnamn och lösenord som skall användas vid kommunikation med banken.

 • För testsändning väljer du SHBFT som användarnamn och TRIALFTP som lösenord.
 • Vid sändning i produktion ändrar du användarnamnet till SHBPR och lösenordet till PRODFTP.
 

Nyckelinställning

Klicka på Nycklar överst i huvudfönstret. Då visas en guide för nyckel-angivelse. Nyckelguiden är indelad i tre steg och det är tre nycklar som skall anges:

Den första nyckeln är en företagsnyckel. Denna är gemensam för alla sändningar från ditt företag och används av banken för att bekräfta att filen är skickad från rätt företag.

 • Välj Skapa ny och fyll information om företagsnyckeln. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt. Det går bra att använda flera ord i lösenordet och på så sätt bilda en hel mening. En längre lösenordsfras är enklare att komma ihåg och ökar säkerheten. Klicka därefter på OK.
 • När företagsnyckeln är skapad skall den dels skickas elektroniskt och dels skrivas ut och skickas till Handelsbanken. Du får information från bankenom vilken adress du skall skicka nyckeln till. Observera att även den personliga nyckeln som beskrivs nedan skall skickas på liknande sätt till banken.
 • För att kunna skicka nyckeln elektroniskt skall den sparas till en fil. Klicka på Spara nyckel i fil och ange ett filnamn. Starta därefter ditt vanliga e-postprogram och skapar ett nytt mejl där du infogar filen som innehåller nyckeln. Du kan skicka företagsnyckeln och den personliga nyckeln i samma mejl.
 • För att skicka nyckeln med brev måste den först skrivas ut. Klicka på Skriv ut och nyckeln skrivs ut. Skicka därefter utskriften till Handelsbanken.
 • Om företagsnyckeln du skall använda inte är markerad med en bock, markera den och klicka på Använd markerad. Klicka därefter på Nästa för att gå vidare.

Den andra nyckeln som skall skapas är en personlig nyckel. Den är knuten till en person och används för att signera filer. Varje användare ska ha en egen personlig nyckel. Klicka på Nästa för att gå vidare.

Den tredje och sista nyckeln som skall anges är Handelsbankens nyckel. Markera nyckeln i dialogen och klicka på Använd markerad. Du skall då ange lösenordet till företagsnyckeln. Därefter är nyckeladministrationen klar. Klicka på Stäng för att stänga guiden.

 

Skicka filer

 1. Till vänster i huvudfönstret visas de sektioner som är tillgängliga i aktuell profil. Klicka på sektionen Skicka fil. I huvudfönstret visas då funktionaliteten för att skicka en fil till Handelsbanken.
 2. Börja med att klicka på Bläddra för att leta upp den fil du vill skicka. När du har hittat filen klickar du på OK. Den valda filen visas i det gula fältet. Där visas även den första rutinkoden i filen samt dess innehåll.
 3. Innan filen skickas skall den signeras. En signering innebär att man verifierar vilka som har godkänt att filen skickas. En fil kan signeras av upp till fyra personer. Om du vill ändra kravet på antal signeringar kan du göra det under menyn Verktyg – Alternativ.
 4. När filen är signerad av rätt antal personer kan den skickas. Klicka på Skicka. Du skall då ange lösenordet till företagsnyckeln samt ange ett filnamn som skall gälla för den aktuella filtypen/rutinkoden. Vilket namn som skall användas får du information om från Handelsbanken. Därefter skickas filen. När du skapar filen kan du alltså ge den ett valfritt namn.
 

Dekryptering

Till vänster i huvudfönstret finns sektionen Dekryptera. Denna sektion finns för dig som får krypterat material från banken.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.