Pagero för Danske Bank – Kom-igång-guide

Installation

Ladda ned programmet här och följ anvisningarna.

I de fall programmet används på nätverk skall varje dator ha en lokal installation av programmet. När installationen är klar, starta programmet genom att välja Pagero Internet i startmenyn.

 

Licensnycklar

För att kunna använda programmet krävs en licensnyckel från Pagero. Denna erhålls vid leverans av programvaran. Kontakta Pagero Service Center om du saknar licensnyckel.

 1. Skriv in ditt företagsnamn i rutan för företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt enligt licensnyckelns anvisningar. Det är viktigt att skilja på versaler och gemener.
 2. Skriv därefter in licensnyckeln i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in exakt det som står i licensnyckelanvisningen.
 3. Den licensnyckel du anger ger dig tillgång till den tjänstetyp som du har beställt från Pagero samt det antal installationer av programvaran som du har rätt att använda.
 4. Vill du använda programmet på flera datorer krävs det en licens per installation.
 5. Kontakta Pagero om du behöver en ny licensnyckel. För att byta licensnyckel, klicka på Licens i inloggningsdialogrutan.
 6. Ange licensnyckeln och klicka på OK.
 

Nätverksinställningar

 • Nätverksinställningar kan endast göras om du har en fleranvändarlicens.
 • För att alla installationer skall kunna använda samma information krävs att alla använder samma databas.
 1. Byt databas genom att klicka på Nätverk i inloggningsdialogrutan.
 2. Överst i dialogrutan visas sökvägen till den databas som används. Bläddra dig fram till den databas du vill använda och markera den.
 3. Skriv in ett nytt filnamn om du vill skapa en helt ny databas. Observera att du kan inte skriva namnet på en fil som redan finns och som inte är en Pagero-databas.
 4. Klicka därefter på Öppna. Då ställs programmet om så att det använder den nya data basen under kommande körningar. Inställningen ligger kvar även om programmet startas om, till dess att du byter databas igen enligt ovanstående.

 

Användare

För att logga in anger du användarnamn och lösenord. Första gången programmet används skapar du själv dina användaruppgifter. Den första användaren som läggs upp blir administratör. Endast administratören kan sedan skapa nya användare. Många andra inställningar i programmet kan enbart justeras av administratören. För att skapa en ny användare, klicka på Användare inne i programmet.

 

Inloggning

Ange användarnamn och lösenord för att logga in. Programmet startas då automatiskt med den profil som användas vid senaste inloggningen.
• Är det första gången du använder programmet kommer du till en dialogruta för att skapa en profil (se nedan).
• Använder du ett nytt användarnamn som inte tidigare varit inloggat kommer du till en dialogruta för att administrera kommunikationsprofiler (se nedan).

 

Skapa kommunikationsprofil

En kommunikationsprofil innehåller information om kommunikationen och kan delas av flera användare. Börja med att välja en tjänstetyp. Tjänstetypen bygger upp profilen. I dialogrutan listas de tjänstetyper du har tillgång till. Vilka som finns tillgängliga avgörs av licensnyckeln. När du har valt tjänstetyp, klicka på Fortsätt. I dialogrutan Inställningar förkommunikationsprofil kan du ge profilen ett namn.

 

Profiladministration

I denna dialogruta visas de profiler som finns tillgängliga för programmet i databasen. Bocka för den profil du skall använda.

 

Skapa nyckel

 1. För att kunna skicka filer med Pagero för Danske Bank måste du skapa en nyckel.
 2. Välj Nycklar i verktygsfältet.
 3. Klicka på Skapa nyckel i dialogrutan som visas.
 4. Ange användar-ID och lösenord. Användar-ID (sex siffror) skall du ha fått från din bank. Lösenordet väljer du själv (minst åtta tecken). Klicka därefter på OK.
 5. Ange ditt Användar-ID igen i dialogrutan som visas, liksom din engångs-PIN-kod som du har fått från din bank. I fältet Nytt lösenord skall du ange det lösenord du valde i föregående dialogruta. Detta lösenord skall du ange när du kopplar upp dig i Pagero för Danske Bank.
 6. Klicka slutligen på OK och nyckeln skapas.
 

Skicka filer

 1. Till vänster i huvudfönstret visas de sektioner som är tillgängliga i aktuell profil. Klicka på Skicka fil.
 2. I fönstret visas nu funktionaliteten för att skicka en fil till Danske Bank. Börja med att välja Bläddra för att leta upp den fil du vill skicka. När du har hittat filen klickar du på OK. Den valda filen visas då i informationsfältet, liksom filtypen samt dess innehåll. Det går även att i förväg ställa in var betalfilen finns på: VerktygKataloger.
 3. Klicka på Skicka. Välj om det är en normalsändning eller en testsändning som skall skickas. Därefter skickas filen. Om sändningen gick bra får du ett meddelande om detta. Alla filer som har skickats sparas i historiken. Där kan du se information om sändningen och även hämta den kvittens som skapades när filen togs emot hos Danske Bank. Du kan ställa in hur länge filer skall lagras och visas i historiken under VerktygAlternativ.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.