Pagero för Danske Bank – Användarguide

 

Systemkrav

Windows
Pagero för Danske Bank kan installeras på datorer med Windows 98 och nyare, med Internet Explorer 5.5 eller högre.

Nätverk
Pagero för Danske Bank kan användas i nätverk som fungerar i Windows. Som nätverk rekommenderas Windows NT, Windows 2000, Windows 7 eller Novell.

Skrivare
Programmet använder Windows skrivarhantering.

 

Installation

För att börja använda Pagero för Danske Bank krävs att alla delar installeras korrekt. Börja med att installera Danske Banks Business API.
Det som först visas vid installationen av programvaran är en kort information. Gå vidare genom att klicka på Nästa. Sedan väljer du var programmet skall installeras.

De val som görs nu gäller den lokala kopian. Även om du skall använda Pagero för Danske Bank på nätverk så skall varje dator ha en lokal installation av
programmet. De filer som ska delas mellan de olika klienterna i nätverket pekas ut senare, efter installationen.

Gå vidare genom att klicka på Nästa och starta sedan installationen genom att välja Nästa igen.

Efter installationen

Förvara installationsfilen till programmet Pagero för Danske Bank på ett säkert ställe. Den kan behövas vid senare tillfälle.

Radera installationen

För att avinstallera Pagero för Danske Bank går du via kontrollpanelen på datorn och väljer Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero för Danske Bank tas emellertid inte bort, de måste raderas manuellt från programkatalogen Pagero för Danske Bank.

 

Att börja använda Pagero för Danske Bank

Rekommenderat tillvägagångssätt vid uppstart

När Pagero för Danske Bank har installerats finns det fortfarande en del saker att göra innan programmet kan tas i bruk, bland annat inställningar för att koppla upp sig mot bank. Rekommenderat tillvägagångssätt beskrivs nedan:

 1. Installation – beskrivs ovan.
 2. Licensnyckel – För att kunna använda Pagero för Danske Bank krävs en licensnyckel från Pagero. Ny licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran. Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är formuläret där denna skall registreras. I rutan för företagsnamn skriver du in ditt företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i licensnyckelanvisningen från Pagero. Det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver. Licensnyckeln skriver du in i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in exakt det som licensnyckelanvisningen säger.Pagero_for_danske_bank_handbok_1
 3. Observera att om du vill använda Pagero för Danske Bank på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran. Kontakta Pagero om du behöver ytterligare en licensnyckel.
  Pagero_for_danske_bank_handbok_2
 4. Inloggning -När programmet startas första gången skapas en databas i den gemensamma katalogen för applikationsdata (vanligtvis C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Diamo\Pagero Internet\) med namnet PiDatabas.mdb.

   

  Om du har en nätverkslicens skall du börja med att ange vilken databas som skall användas. Detta möjliggör för dig att kunna dela information mellan olika klientinstallationer. Det är viktigt att bestämma vilken databas du skall använda innan användare skapas.

  Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar om du skall använda programmet från flera arbetsstationer.

  Observera även att det bara är om du har en fleranvändarlicens som knappen för nätverk är tillgänglig.

  I inloggningsdialogrutan finns en knapp som heter Nätverk, den öppnar fönstret Välj databas. I detta fönster ställs sökvägen in till den databas som programmet skall använda.

  Pagero_for_danske_bank_handbok_3

  Du väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn du vill att databasen skall ha. Klicka därefter på Öppna. Då skapas databasen.

  Observera att den valda nätverkskatalogen alltså måste vara en katalog som alla tänkta användare har tillgång till.

 5. Skapa ärende – Nu är det dags att lägga upp användare. Klicka på Användare i inloggningsdialogrutan. Den första användaren som skapas blir administratör. Det är bara administratören som kan skapa fler användare. När du skapar en användare skall du ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i programmet.Lösenordet kan ändras i programmet via Arkiv > Byt Användarlösenord efter att du har loggat in. När du klickar på OK skapas användaren. Klickar du på Avbryt skapas ingen användare.

   

  Observera att ni även kan skapa användare vid ett senare tillfälle.

 6. Skapa ny profil – Nu är det möjligt att logga in. Användaren möts då av fönstret som heter Skapa ny profil. Här väljer du Danske Bank och Fortsätt för att komma vidare till fönstret Inställningar för kommunikationsprofil.

   

  Pagero_for_danske_bank_handbok_4
  I fönstret Inställningar för kommunikationsprofil skall du ange ett valfritt profilnamn. Använd gärna ett namn som beskriver tjänsten, exempelvis ”Danske Bank”. Profilnamnet får endast innehålla bokstäver och siffror.

  Du kommer nu till dialogrutan Profiladministration. Markera din kommunikationsprofil och klicka på Starta.

 7. Nyckeladministration – Innan du kan skapa en nyckel i Pagero för Danske Bank behöver du ett användar-ID och en PIN-kod. Är ni flera användare krävs ett användar-ID och en PIN-kod för varje användare. Användar-ID är en 6-siffig kod som erhålls från banken.För att administrera de nycklar som skall användas i Pagero för Danske Bank, klicka på Nycklar bland verktygsknapparna. Nyckeladministrationen har två funktioner: skapa nyckel och uppdatera en redan existerande nyckel.

   

  Pagero_for_danske_bank_handbok_5

  Skapa nyckel

  Om det inte finns någon nyckel skapar du denna genom att klicka på Skapa nyckel. Då visas följande dialogruta:

  Pagero_for_danske_bank_handbok_6

  Ange användar-ID och lösenord. Användar-ID (sex siffror) har du fått av din bank. Lösenord väljer du själv. Det måste vara minst åtta tecken. Observera: Lösenordet du anger i denna dialogruta ska också användas i nästa dialogruta. Klicka på OK. Nu kommer dialogrutan Ny användare att visas:

  Pagero_for_danske_bank_handbok_7

  I dialogrutan Ny användare, anger du användar-ID igen och din engångs- PIN-kod (fyra siffror, denna PIN-kod har du fått av din bank). I fältet Nytt lösenord skall du ange det lösenord du valde i förra dialogrutan. Glöm inte att bekräfta lösenordet. Detta lösenord anges när du kopplar upp dig i Pagero för Danske Bank. När alla uppgifter är angivna klickar du på OK. Då skapas nyckeln.

  Uppdatera nyckel
  Om du har en nyckel som inte har använts på över ett år eller om nyckeln bara används för att göra Extra attest (se Sektion 2: Skicka fil) kommer du att behöva uppdatera din nyckel. Ange användar-ID och lösenord för den nyckel du önskar uppdatera. När alla uppgifter är angivna klickar du på OK. Då uppdateras nyckeln.

  Programmet Pagero för Danske Bank är nu färdigt att börja använda.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.