Pagero Internet för SEB

Installation

Ladda ned programmet här och följ installationsguiden.
I de fall programmet används på nätverk skall varje dator ha en lokal installation av programmet.

 

Licensnycklar

För att kunna använda programmet krävs en licensnyckel från Pagero. Denna erhålls vid leverans av programvaran. Kontakta Pagero om du saknar licensnyckel.

 1. Skriv in ditt företagsnamn i rutan för företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt enligt licensnyckelns anvisningar. Det är viktigt att skilja på versaler och gemener.
 2. Skriv därefter in licensnyckeln i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in exakt det som står i licensnyckelanvisningen.
 3. Den licensnyckel du anger ger dig tillgång till den tjänstetyp som du har beställt från Pagero. Kontakta Pagero om du behöver en ny licensnyckel. För att byta licensnyckel, klicka på Licens i inloggningsdialogrutan. Vill du använda Pagero Internet på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran.
 4. När licensnyckeln är angiven, klicka på OK.
 

Nätverksinställningar

Nätverksinställningar kan endast göras om du har en fleranvändarlicens. För att alla installationer skall kunna använda samma information krävs att alla använder samma databas.

 1. Byt databas genom att klicka på Nätverk i inloggningsdialogrutan.
 2. Överst i dialogrutan visas sökvägen till den databas som används. Bläddra dig fram till den databas du vill använda och markera den.
 3. Skriv in ett nytt filnamn om du vill skapa en helt ny databas. Observera att du kan inte skriva namnet på en fil som redan finns och som inte är en Pagero-databas.
 4. Klicka därefter på Öppna. Då ställs programmet om så att det använder den nya databasen under kommande körningar. Inställningen ligger kvar även om programmet startas om, till dess att du byter databas igen enligt ovanstående.
 

Användare

För att logga in anger du användarnamn och lösenord. Första gången programmet används skapar du själv dina användaruppgifter. Detta gör du genom att klicka på Användare i inloggningsdialogrutan. Den första användaren som läggs upp blir administratör. Endast administratören kan sedan skapa nya användare. Många andra inställningar i programmet kan enbart justeras av administratören.

 

Inloggning

Ange användarnamn och lösenord för att logga in. Programmet startas då automatiskt med den profil som användes vid senaste inloggningen.
• Är det första gången du använder programmet kommer du till en dialogruta för att skapa en kommunikationsprofil (se nedan).
• Använder du ett nytt användarnamn som inte tidigare varit inloggat kommer du till en dialogruta för att administrera kommunikationsprofiler (se nedan).

 

Skapa kommunuikationsprofil

 • En kommunikationsprofil innehåller information om kommunikationen och kan delas av flera användare. Börja med att välja en tjänstetyp. Tjänstetypen bygger upp profilen. I dialogrutan listas de tjänstetyper du har tillgång till. Vilka som finns tillgängliga avgörs av licensnyckeln. När du har valt tjänstetyp, klicka på Fortsätt.
 • Fyll sedan i den information som ska gälla för profilen. I det första fältet ska du fylla i profilens namn. Detta namn är valfritt, förutom att det inte får finnas en annan profil med samma namn. Välj gärna ett namn som beskriver profilens användningsområde. I nästa fält ska ett lösenord till profilen anges. Lösenordet är helt valfritt och gör det möjligt att styra vilka personer som får tillgång till information i respektive profil. Det tredje fältet visar tjänstetypen. Detta fält går inte att ändra. Skall du använda en annan tjänstetyp måste du skapa en ny profil.
 • I nästa fält skall du ange det drift-id (X-id) du fått från SEB. Därefter skall du ange adressen till den (SMTP) server din e-post skickas ifrån. Ange din e-postadress. Om e-post-servern kräver att användarnamn och lösenord skall anges vid anslutning ska du även ange det. Användarnamn avser det namn som används för att kontakta e-postservern. Detsamma gäller lösenordet. Kontakta IT-ansvarig på ditt företag eller din Internetoperatör om du är osäker på vilka uppgifter du ska ange. Sist anges företagets namn och organisationsnummer. Denna information kommer gå med vid varje sändning till banken.
 

Profiladministration

I denna dialogruta visas de profiler som finns tillgängliga för programmet i databasen. Bocka för den profil du ska använda och klicka sedan på Använd. Profilen markeras då med en bock och det innebär att det är den profil som programmet för närvarande använder.

Du kan ändra profilinformationen genom att klicka på Ändra. Om en profil är markerad med ett låst hänglås måste profilens lösenord anges innan du kan använda den. Klicka på Starta när du var valt en profil. Programmet visas då i huvudfönstret.

Observera att endast administratören kan ändra eller skapa nya profiler.

 

Skicka filer

 1. Till vänster i huvudfönstret visas de sektioner som är tillgängliga i aktuell profil. Klicka på Skicka fil.
 2. I fönstret visas nu funktionaliteten för att skicka en fil till SEB. Börja med att välja Bläddra för att leta upp den fil du vill skicka. När du har hittat filen klickar du på OK.
 3. Du kommer nu att bli tillfrågad av programmet om du vill att det alltid ska söka igenom den mapp där filen ligger för att leta efter filer att skicka. Detta innebär att programmet hela tiden kontrollerar om det finns några filer att skicka i aktuell mapp. De filer som finns i mappen visas i den vita fillistan. Den valda filen visas i det gula fältet. Där visas även filtypen och dess innehåll.
 4. Innan filen skickas måste den signeras. Klicka på Signera. Använd sedan din digipass för att få fram en kod. Ange dessutom ditt personnummer eller användar-id (X-id) och ditt namn. Klicka på OK och sedan på Skicka. Välj om det är en normal sändning eller en testsändning som ska göras. Därefter skickas filen.
 5. Om sändningen gick bra får du ett meddelande om detta och en fråga om du vill se en utskrivsvänlig kvittens på sändningen. Om du klickar på Ja visas kvittensen.
 6. Alla filer som har skickats sparas i historiken. Där kan du se information om sändningen och även den kvittens som skapades när filen skickades. Hur länge filer lagras och visas i historiken kan du ställa in i menyn under VerktygAlternativ.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.