Pagero Kryptering – Användarguide

Allmänt

Med Pagero Kryptering krypteras dina betalfiler för obehöriga till dess att de skickas till Bankgirocentralen. Pagero Kryptering består av en tjänst och ett administrationsprogram. Med hjälp av den tjänst som körs på serven kan valda kataloger övervakas i syfte att hitta filer som skall att krypteras med din nyckel.

För att skicka betalfiler i Pagero Internet behöver du endast ditt lösenord till nyckeln, eftersom Pagero Kryptering är integrerat i Pagero Internet.

 

Kryptering av filer

Kryptering av filer kan ske manuellt via menyn för Pagero Kryptering eller automatiskt om tjänsten Pagero Kryptering är inställd på att skanna den katalog där filen som skall krypteras ligger.
Efter att en fil krypterats kan inte obehöriga se innehållet i filen. När en fil har krypterats visas en Pagero Kryptering-ikon framför filnamnet och filtypen blir Pagero Kryptering.

 

Dekryptering av filer

För att återskapa innehållet i en krypterad fil måste filen dekrypteras. När användaren arbetar i Pagero Internet sker dekrypteringen automatiskt. Det enda som behövs är ett lösenord till den nyckeln som användes vid kryptering. Utan detta kan innehållet inte återskapas.

En fil kan dekrypteras manuellt genom att högerklicka på Pagero Kryptering-ikonen och därefter välja dekryptera, eller genom att dubbelklicka på pkr-filen.

Observera att om dekryptering sker till samma katalog där tjänsten krypterar filer kommer den dekrypterade filen att krypteras om.

 

Installation

 1. Starta installationsfilen setup.exe.
 2. Välj alternativ 1A. 2A och 2B är för nätverksinstallationer och kräver en licensnyckel för flera användare.
 3. När du har installerat Pagero Kryptering kommer det att finnas en tjänst (Pagero Kryptering Service) och ett administrationsprogram (Pagero Kryptering). När Windows startas körs tjänsten automatiskt. Administrationsprogrammet startas när användaren loggar in. När administrations-programmet är igång visas det med en grå Pagero-ikon nere i meddelandefältets högra hörn.
 

Inställningar

 1. Starta Pagero Kryptering Admin för att skapa nycklar och välja vilka kataloger som skall övervakas. När Pagero Kryptering Admin körs visas en ikon med två pilar nere i meddelandefältet.
 2. Första gången du högerklickar på ikonen och väljer Inställningar måste du skriva in din licens och välja ett lösenord som skyddar obehöriga från att ändra inställningarna. När alla uppgifter är korrekta visas en inställningsdialogruta:

  Pagero_Kryptering_-_ Anvandarguide_1

 3. Första fliken i dialogrutan utgörs av en guide som hjälper användaren att utföra alla steg i rätt ordning för att Pagero Kryptering skall börja fungera.
 

Skapa nycklar

 1. För att skapa nycklar väljer du fliken Nycklar och klickar på knappen Skapa nyckel. Följande dialog kommer att visas.
  Pagero_Kryptering_-_ Anvandarguide_2
 2. Efter att du angett nyckelnamn, beskrivning och ett lösenord som måste ha minst 8 tecken, klicka på Skapa nyckel. Observera att det tar ett par minuter att skapa en nyckel.
 

Lägg till kataloger för övervakning

 1. Om du vill att filer i en viss katalog skall krypteras kan du lägga till en katalog för övervakning. För att lägga till kataloger väljer du fliken Kataloger i inställningdialogen och klickar på knappen Lägg till. Följande dialogruta visas:

  Pagero_Kryptering_-_ Anvandarguide_3

 2. Ange vilken katalog som skall övervakas. Skriv därefter in en beskrivning samt specificera vilken nyckel som skall användas och klicka på OK. Obs att inga underkataloger kommer att övervakas.
 

Lägg till filtyper som skall krypteras

 1. Välj fliken Filtyper.
 2. Klicka på radioknappen Kryptera alla filer för att kryptera alla typer av filer. Om du istället vill kryptera speciellt valda filer kan du lägga till de filtyper som skall krypteras genom att skriva in filtypen och klicka på Lägg till.
 3. För att ta bort en filtyp, markera filtypen i listan och klicka på Ta bort.

  Pagero_Kryptering_-_ Anvandarguide_4

 

Databaser

Pagero Kryptering består bland annat av en katalogdatabas och en nyckeldatabas. I katalogdatabasen sparas information om vilka kataloger som skall övervakas och i nyckeldatabasen vilka nycklar som skall kopplas till respektive katalog. Nyckeldatabasen och katalogdatabasen finns under Installationskatalogen – Databas.

 

Tjänsten Pagero Kryptering

 • Efter att du installerat Pagero Kryptering kommer det att finnas en tjänst som heter Pagero Kryptering Service som du hittar via KontrollpanelenAdministrationsverktygTjänster på kontrollpanelen.

   

  Pagero_Kryptering_-_ Anvandarguide_5

 • Tjänsten kommer att startas automatiskt varje gång du startar Windows. Du kan manuellt starta och stoppa tjänsten genom att högerklicka på Pagero Kryptering Service och välja Starta eller Stoppa. Även om du stoppat tjänsten kan du alltid kryptera och dekryptera filer manuellt via administrationsprogrammet.
 • Det går att köra tjänsten med en specifik användare. För att göra detta, öppna egenskaper för Pagero Kryptering genom att dubbelklicka på Pagero Kryptering Service.
 • Välj fliken Inloggning. Välj Det här kontot och ange användare som skall köra tjänsten. I exemplet nedan körs tjänsten som användaren Kalle i domänen TEST. Standardinställningen för Pagero Kryptering Service är att den körs med lokalt systemkonto, vilket innebär att tjänsten har rättigheter på din dator men inte på andra datorer i ditt nätverk.

   

  Pagero_Kryptering_-_ Anvandarguide_6

 • Det går även att starta och stoppa tjänsten via Pagero Kryptering Administrationsprogram. För att starta eller stoppa tjänsten, välj fliken Tjänsten och klicka på knappen Starta alternativt Stoppa.

   

  Pagero_Kryptering_-_ Anvandarguide_7

 

Avinstallation

Innan avinstallation av Pagero Kryptering måste Pagero Kryptering Service stoppas och Pagero Kryptering Administration avslutas. För att avsluta Pagero Kryptering Administration, högerklicka på Pagero Kryptering och välj Avsluta. Pagero Kryptering Service stoppas via Tjänster. Öppna KontrollpanelenAdministrationsverktygTjänster. Högerklicka därefter på Pagero Kryptering Service och välj Stoppa.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.