Pagero Kryptering – Kom-i-gång-guide

Installation

  1. Ladda ned installationsfilen här.
  2. Följ stegen i installationsguiden.
  3. När du har startat om datorn syns en grå Pageroikon i meddelandefältet, det är administratörsprogrammet. Administratörsprogrammet nås via startmenyn på skrivbordet. Det kommer även att finnas en tjänst som alltid körs i bakgrunden. En tjänst är ett program som alltid är i gång även om ingen användare är inloggad. Tjänsten ser till att kryptera filer i förvalda kataloger, oavsett vem som är inloggad.
 

Licensnycklar

  • För att kunna använda Pagero Kryptering krävs en licensnyckel från Pagero. Denna erhålls vid leverans av programvaran. Kontakta Pagero Service Center om du saknar licensnyckel.
  • Skriv in ditt företagsnamn i rutan för företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt enligt licensnyckelns anvisningar. Det är viktigt att skilja på versaler och gemener.
  • För att göra inställningar och skriva in licensnyckel, högerklicka eller dubbelklicka på den grå Pageroikonen (administratörsprogrammet) i meddelandefältet och välj därefter Inställningar. Licensnyckeln styr hur många kataloger som går att övervaka för kryptering. Kontakta Pagero för att få en ny licensnyckel om fler kataloger skall skannas. Byt licensnyckel genom att klicka på InställningarInställningarÄndra licens. När licensnummer har skrivits in får administratören skriva in ett lösenord som krävs varje gång inställningarna skall ändras. Byt lösenord via Inställningar – InställningarÄndra lösenord.
 

Skapa nycklar

För att skapa nycklar, högerklicka på Pagero Kryptering i meddelandefältet och välj Inställningar1. Nycklar. Klicka därefter på Skapa nyckel. En nyckeldialogruta visas. Skriv in ett namn, en beskrivning samt ett lösenord för nyckeln. Använd gärna en hel fras som lösenord.

 

Lägg till kataloger för övervakning

För att kontinuerligt kryptera alla filer i en vald katalog skall administratören lägga till en katalog för övervakning. Detta görs genom att högerklicka på Pagero Kryptering i meddelandefältet. Välj därefter Inställningar2. Kataloger och klicka på knappen Lägg till katalog. När katalogdialogen visas pekar du ut vilken katalog som skall övervakas. Använd gärna knappen till höger om inmatningsfältet för att få en korrekt sökväg. Välj vilken nyckel som skall användas för kryptering.

 

Ange vilka filtyper som skall krypteras

Det går att kryptera alla filer eller bara vissa utvalda filtyper. För att ställa in filtyper, högerklicka på Pagero Kryptering, välj Inställningar3. Filtyper. Om alla filer skall krypteras skall administratören klicka på Kryptera alla filer. För att kryptera vissa utvalda filtyper skall Kryptera endast filer med angivna filändelser väljas. Om endast utvalda filtyper skall krypteras går det att ange filändelser i rullistan eller att välja en förbestämd filändelse och därefter klicka på Lägg till. För att ta bort en filändelse i listan, markera filändelsen och klicka på Ta bort.

 

Kryptering av fil

Förutom att tjänsten Pagero Kryptering automatiskt krypterar filer i angivna kataloger går det att kryptera filer manuellt via en guide. Högerklicka på Pagero Kryptering i meddelandefältet och välj Kryptera. En dialogruta visas där det går att välja vilken fil/katalog som skall krypteras med vald nyckel. Välj först om en fil eller en katalog skall krypteras. Ange därefter vilken fil/katalog som skall krypteras.

 

Dekryptering av fil

Dubbelklicka på en .pkr-fil för att dekryptera filen. Det går även att höger-klicka på Pagero Kryptering och välja Dekryptera. En dialog visas där det går att välja vilken fil som skall dekrypteras. Pagero Kryptering väljer automatiskt den nyckel som filen har blivit krypterad med.

 

Pagero Internet

Pagero Internet är integrerat med Pagero Kryptering, vilket innebär att Pagero Internet kan dekryptera filerna temporärt när de skall visas, signeras eller skickas. När dekryptering sker skall användaren skriva in det lösenord som angivits för nyckeln i Pagero Kryptering.

 

Rekommendationer

  • För att Pagero Kryptering skall fungera på ett säkert sätt krävs det att organistaionen skiljer på rättigheter i Windows för vanliga användare och administratörer. En vanlig användare skall inte ha rätt att skriva i installationskatalogen för Pagero Kryptering och inte heller i registret. I Pagero Kryptering Server går det att ändra sökvägen till databasen. Var noga med att databaskatalogen har rätt rättigheter.
  • Tjänsten Pagero Kryptering körs som en lokal användare som har rättigheter på den dator där tjänsten körs men inga rättigheter i ett nätverk. Om tjänsten behöver rättigheter i ett nätverk (exempelvis om databasen finns på en annan dator) går det att köra tjänsten som en domänanvändare.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.